Menu

Công tác chuẩn bị cho tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm – TechFest Quang Nam 2024


Với chủ đề “Tài sản trí tuệ và công nghệ số – Nền tảng khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh”, sự ki...

Khai trương Công viên nước giải trí đầu tiên tại Bình Thuận


Ngày 31/8, tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Công viên nước Wonderland Water...

Con đường của sự sáng tạo...

Có phải “Nút bật” bắt đầu cho hành trình tiến tới sự sáng tạo là “không sáng tạo”?...

Công tác chuẩn bị cho tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm – TechFest Quang Nam 2024

Với chủ đề “Tài sản trí tuệ và công nghệ số – Nền tảng khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh”, sự ki...

Tin mới
Phổ biến
Dành cho bạn
Xem nhiều
Back to top button