Menu

Ông Hồ Quang Bửu được phân công điều hành UBND tỉnh Quảng Nam


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu được phân công điều hành UBND tỉnh, sau khi HĐND miễn ...

Tin mới
Phổ biến
Dành cho bạn
Xem nhiều
Back to top button